Vi uppdaterar för närvarande vår hemsida. Webshoppen fungerar! Vi lägger kontinuerligt in ny information. Läs gärna vår broschyr under tiden och se några videofilmer nedan:


picture_as_pdfBROSCHYR

Septocaine & Septocaine Forte

Produktresuméer

picture_as_pdfSeptocaine picture_as_pdfSeptocaine Forte

Press

picture_as_pdfPressmeddelande Jakobs 21/4 2015 STHLM

Studier neurotoxicitet

picture_as_pdfWerdehausen 2009 picture_as_pdfMalet et al 2014