SP3802

Biodentine 5-pack

Biokompatibel / bioaktiv dentinersättning

Biodentine

Biodentine har en unik förmåga att stimulera återbildning av dentin. Fäster i dentinet utan ets & bond. Ersätter allt kariöst dentin, i kronan och roten. 

Biodentine en utmärkt produkt att använda när det gäller stora kaviteter och speciellt om pulpan är i faran. Orsaken till dom positiva resultat man har åstadkommit med Biodentine, var än dentin har blivit skadat, är Biodentines enastående fysikaliska egenskaper som är: lika hårt som dentin, krymper aldrig, lätt att bearbeta, kan användas som temporär emalj och mycket mer. Om man vill undvika onödig rotkanalsbehandling och spara resurser så är Biodentine svaret! 

Läs mer om Biodentine i Septodont's case studies:

Säkerhetsdatablad
picture_as_pdfBiodentine Vätska picture_as_pdfBiodentine Pulver

library_booksCase Studies library_booksRetrograde, Wälivaara picture_as_pdfReview of literature