Biodentine 5-pack

Pris: 895,00
SP3802
Biokompatibel / bioaktiv dentinersättning
  • Översikt
  • Egenskaper
  • Instruktioner
  • Dokument

Biodentine - dentin i en kapsel

Biodentine är lösningen för samtliga indikationer av skadat dentin nära pulpan och i vid skador i rotkanalen. Fungerar även utmärkt som ersättning av MTA vid apikal-operationer.

Biodentine är ett rent biokompatibelt fyllnadsmaterial som bioaktivt hjälper tanden att återskapa sekundärdentinbryggor. Biodentine har ingen cytotoxisk effekt.


 


Rent material är grunden för lyckad terapi

Pharmaceptisk kompetens kombinerat med kunnande från tillverkning av keramer vid hög temperatur har resulterat i ett kalciumsilikat fritt från föroreningar i form av aluminat och kalciumsulfat.

Resultatet är ett tandfyllnads- material med hög mekanisk styrka och kort härdningstid.

Övriga komponenter är dikalciumsilikat, kalciumkarbonat (filler), och zirkonium oxid (röntgenkontrast).

Bindning till tandsubstansen

Vid härdningsprocessen bildas ”tags” i tubiliöppningarna som är mikromekaniska ankare för Biodentine till dentinet.

 

Kemisk reaktion med kort härdningstid

Biodentine består av trickalciumsilikat, fritt från föroreningar, och när detta reagerar med vatten bildar hydradiserad kalciumsilikat gel (CSH gel) och kalciumhydroxid, pH 12. Den kemiska reaktionen sker utan värmeutveckling. Biodentine härdar på 12 minuter efter aktivering i kapselblandare. Eftersom Biodentine är fritt från resin sker ingen krympning vid härdningen. Restaurationen är därmed helt monomerfri.

Biodentine är bioaktivt

In vitro test med direkt överkappning visar att Biodentine stimulerar mineralisationen av tanden.

Biodentine skapar inom tre månader sekundärdentinbryggor som skyddar mot bakterier och påskyndar utläkningen.

Biodentine har fysikaliska värden som naturligt dentin

Tryckhållfasthet
Inom 1 timme 44 % och efter 24 timmar 75 % jämfört med dentin. Efter 20 dagar samma värden som dentin.

Böjhållfasthet och hårdhet
- som dentin inom 1 dygn.


Lätt att blanda och applicera

Biodentine aktiveras i kapselblandare. Biodentine har en fast krämig konsistens som är lätt att applicera i kaviteten med plast eller metallinstrument. Materialet släpper från instrumentet och kondenseras försiktigt med kulstoppare.

Förbered kaviteten genom att preparera som vanligt. Spola ur och torrblästra försiktigt. Fyll därefter hela kaviteten t.o.m. emaljen.

5 minuters hanteringstid ger gott om tid för applicering och formgivning. Härdningsfasen är ytterligare 6 minuter.

Vid patientens återbesök, 1 - 25 veckor efter initialbehandlingen, prepareras Biodentine så att man kommer under emaljkanten. Avsluta behandlingen med sedvanlig kompositterapi, dvs etsa, bonda och gör färdigt fyllningen med komposit.

 
Kommer snart...

Kommer snart...