SP3801

Biodentine 15-pack

Biokompatibel / bioaktiv dentinersättning

Biodentine

Biodentine har en unik förmåga att stimulera återbildning av dentin. Fäster i dentinet utan ets & bond. Ersätter allt kariöst dentin, i kronan och roten. 

Biodentine en utmärkt produkt att använda när det gäller stora kaviteter oc